contentfoto

voor vragen en klachten

Heb je vragen of klachten?

 

Dan vinden we het fijn als je daarmee naar ons toekomt. Waar gewerkt wordt, wordt af en toe een foutje of vergissing gemaakt. Dat willen we dan graag horen, dan kunnen we er ook iets aan doen.

 

Pierewiet kent een  interne en externe klachtenprocedure.

 

 - Interne klachtenprocedure

De interne klachtenprocedure treft u aan onder het kopje “documenten” 

 

 - Externe klachtenprocedure 

Bent u niet tevreden over de afhandeling van uw klacht via de interne klachtenprocedure, dan kunt u uw vraag of klacht voorleggen aan het onafhankelijke Klachtenloket Kinderopvang. Een medewerker van het Klachtenloket zal uw klacht met informatie, gericht advies, bemiddeling of mediation proberen op te lossen. 

 

U kunt ook een klacht indienen bij de externe en onafhankelijke Geschillencommissie Kinderopvang. Uw klacht wordt dan een geschil. Een onpartijdige, deskundige commissie beoordeelt uw geschil en u ontvangt een bindende uitspraak. Dat betekent dat beide partijen de uitspraak moeten nakomen en dat hoger beroep tegen de uitspraak niet mogelijk is. Meer informatie hierover vindt u op: Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen.

 

 

vrijwilliger worden? klik hier
bekijk ons fotoalbum